ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΝΟΗ 5-3-15

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΝΟΗ

Ως εκπαιδευτικοί κρίνουμε ως ιδιαίτερα σημαντική την επαρκή ενημέρωση των μαθητών μας αναφορικά με τους κινδύνους εξάρτησης και εντάσσουμε στις προτεραιότητές μας τις προσπάθειες πρόληψης και ενίσχυσης των δεξιοτήτων αντίστασης στις αρνητικές πιέσεις. Οι συνέπειες από την χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών τόσο για την σωματική όσο και για την ψυχική υγεία των νέων είναι ιδιαίτερα καταστροφικές.
Στα πλαίσια της πρωτοβουλίας μας να ενημερώσουμε τους μαθητές του 3ου ΕΠΑΛ Αμαρουσίου για υγιείς στάσεις ζωής και συμπεριφορές απέναντι στη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών, έλαβε χώρα στο χώρο του σχολείου μας ενημέρωση κι εποικοδομητικός διάλογος με τους μαθητές αναφορικά με τις εξαρτησιογόνες ουσίες και πιο συγκεκριμένα για το κάπνισμα, τα ναρκωτικά και το αλκοόλ. Αρωγός στην προσπάθειά μας αυτή υπήρξε το Κέντρο Πρόληψης Εξαρτήσεων ΠΡΟΝΟΗ του δήμου Κηφισιάς. Συγκεκριμένα, η κα Βάσω Αλεξάκη, κοινωνική λειτουργός και επιστημονικό στέλεχος πρόληψης, βασική ομιλήτρια της δράσης, φρόντισε ώστε να επιτευχθεί μια ενδιαφέρουσα και εποικοδομητική συζήτηση με τους μαθητές μας αναφορικά με την πρόληψη των εξαρτήσεων. Στο τέλος της δράσης τους διένειμε πολύτιμο έντυπο υλικό για την έγκυρη και πληρέστερη πληροφόρησή τους και τους γνωστοποίησε τρόπους και είδος βοήθειας που μπορούν οικειοθελώς να λάβουν από το Κέντρο Πρόληψης Εξαρτήσεων ΠΡΟΝΟΗ που βρίσκεται πάντα στο πλευρό των νέων.

Advertisements